Bez kategorii | Polski Eko Chmiel - Part 2

Polski chmiel na rozdrożu

Obowiązujące od kwietnia zeszłego roku regulacje unijne dotyczące zakazu wykorzystywania oleju kreozotowego do impregnacji drewna, w tym słupów drewnianych konstrukcji nośnych chmielników, ze względu na to, że zawiera on szkodliwe dla środowiska i zdrowia WWA, diametralnie zmieniły reguły gry na europejskim i światowym rynku chmielu. Największy producent chmielu, czyli Niemcy,...

Czysty chmiel niedługo w Polsce

W Jastkowie powstała pierwsza w Europie plantacja chmielu wykorzystująca kompozytowe nośniki. Już we wrześniu z pól zebrany zostanie pierwszy całkowicie czysty chmiel, uprawiany na nowoczesnych konstrukcjach, które nie szkodzą człowiekowi i glebie.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter