Problem i rozwiązanie | Polski Eko Chmiel

W wyniku stosowania oleju kreozotowego do impregnacji konstrukcji nośnej chmielników powszechne jest skażenie plantacji chmielu (gleby oraz szyszek) wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Od kwietnia 2018 roku, olej kreozotowy zakazany jest w Unii Europejskiej do impregnacji drewna z powodu silnie rakotwórczego działania.

Blisko 100% plantacji chmielu wykorzystuje drewniane konstrukcje nośne impregnowane olejem kreozotowym. Od dziesiątek lat ziemia, na której uprawiany jest chmiel, akumuluje rakotwórcze WWA pochodzące z tego impregnatu.

Cała branża chmielarska będzie musiała wymienić drewniane słupy konstrukcji nośnej chmielników i dokonać remediacji gruntu w celu eliminacji WWA z gleby.

Chmiel jest przede wszystkim rośliną spożywczą. Unia Europejska zaostrza normy bezpieczeństwa zawartości WWA w odniesieniu do produktów żywnościowych narażonych na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Polski Eko Chmiel S.A. - jako jedyny na świecie – jest dostawcą kompleksowego systemu zaawansowanych technologicznie kompozytowych konstrukcji nośnych chmielnika wraz z unikatową technologią monitoringu i podnoszenia efektywności upraw chmielu w środowisku wolnym od kreozotu i rakotwórczych WWA.

Będziemy również oferować biologiczną remediację gruntów na których uprawiany jest chmiel, przywracając stan gleby do zalecanych norm.

Prowadzimy również uprawę chmielu na plantacjach nie zanieczyszczonych WWA w ramach produkcji integrowanej, a w kolejnym etapie EKO na kompozytowej konstrukcji nośnej chmielnika neutralnej dla środowiska. W rezultacie stajemy się unikatowym producentem wysokiej jakości chmielu wolnego od WWA i pestycydów. Nasza strategia zakłada również uprawę najbardziej pożądanych w browarnictwie rzemieślniczym i domowym odmian chmielu, których dzisiaj brakuje na rynku.

Prowadzimy biznes odpowiedzialny społecznie.

Pojawiły się pytania?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego pod przyciskiem poniżej.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter