Autonomiczny system nawadniania | Polski Eko Chmiel

Autonomiczny system nawadniania

Obecnie jako jedyni w Europie oferujemy autonomiczne systemy nawadniania i monitoringu plantacji chmielu.

Założenia projektu zakładały stworzenie systemu nawadniania, który byłby całkowicie
autonomiczny i niezależny zarówno od sieci energetycznej, jak i sieci wodociągowej.
W tym celu stworzono system składający się z kilku mniejszych podsystemów i układów współpracujących ze sobą. Są to:

 • Studnia głębinowa zlokalizowana w pobliżu obydwu chmielników (Fot. 1) z pompą głębinową oraz termoizolacyjną obudową nawierzchniową wyposażoną w wymagane elementy instalacji sanitarnej, zasuwę, zawór zwrotny, wodomierz, ogrzewanie itd., spełniającą wymogi stacji sanitarno-epidemiologicznych
Fot. 1. Studnia głębinowa z obudową ETOterm (po lewe), smartpole z zasilaniem fotowoltaicznym, anteną internetową i kamerą (po prawej).
 • Mobilne przyczepy nawodnieniowe wyposażone w zbiorniki do magazynowania wody typu mauser (kontenery IBC) o łącznej pojemności 16 000 litrów (Fot. 2)
 • System autonomicznego zasilania oparty o OZE (panele fotowoltaiczne), magazyn energii (akumulatory) i zasilanie awaryjne (agregat prądotwórczy). System ten jest całkowicie niezależny od sieci energetycznej (Fot. 2, 3)
Fot. 2. Mobilne przyczepy nawodnieniowe wyposażone w zbiorniki na wodę typu mauser o łącznej pojemności 16 000 litrów. Widok z kamery zainstalowanej na smartpolu znajdującym się w obrębie obszaru ujęcia wody
Fot. 3. Przyczepa wyposażona w autonomiczny system zasilania OZE (panele fotowoltaiczne), z magazynem energii (akumulatory) i awaryjnym zasilaniem (agregat prądotwórczy); obok studnia i elektrozawory
 • Smartpole (ang. smart – sprytny, mądry, ang. pole – słup) umieszczony w pobliżu studni głębinowej (Fot. 1), wyposażony w panel fotowoltaiczny i akumulatory do podtrzymywania napięcia w urządzeniach sterujących i komunikacyjnych. Jego zadaniem jest komunikacja przez antenę internetową z bazą danych na serwerze i na podstawie parametrów zbieranych przez system monitoringu sterowanie systemem nawadniania poprzez przełączanie elektrozaworów i tym samym
  zmienianie obszaru nawadniania (poszczególnych sekcji).
 • System nawadniania kroplowego wyposażony w wydajną pompę z zabezpieczeniem przed suchobiegiem, półautomatyczny filtr wody, zawory i zawory zwrotne, elektrozawory, linie główne i linie kroplujące (Fot. 4).
Fot. 4, 5. Po lewej linie kroplujące z emiterami podczas nawadniania (widoczne krople wody); po prawej oznakowany obszar ujęcia wody głębinowej.

Spora część systemu nawadniania związana ze sterowaniem, zasilaniem w energię i wodę znajduje się w ogrodzonym i zabezpieczonym obszarze ochrony ujęcia wody głębinowej (Fot. 5, rys. 1).

Rys. 1. Elementy systemu nawadniania znajdujące się w obszarze ochrony ujęcia wody głębinowej.

System nawadniania kroplowego plantacji chmielu jest systemem autorskim z innowacyjnymi rozwiązaniami stworzonymi w toku realizacji Projektu.
Składa się on z:

 • 16 zbiorników typu mauser (kontenery IBC) połączonych ze sobą szeregowo (po 8 zbiorników na każdej przyczepie)
 • Układu hydraulicznego składającego się z rur PE fi 50 z zaworami, trójnikami itd. zapewniającego równomierne napełnianie zbiorników i równomierny pobór wody dla poszczególnych sekcji z liniami kroplującymi
 • Sekcji nawodnieniowych sterowanych elektrozaworami (Fot. 3): 3 sekcje na plantacji chmielu Lubelski i 3 sekcje na plantacji chmielu Magnat
 • Linii głównych (rury PE fi 50 mm) doprowadzających wodę do poszczególnych sekcji nawodnieniowych
 • Linii kroplujących (po jednej na każdy rząd chmielu) o łącznej długości ponad 6 km (Fot. 4)
 • Kroplowników (emiterów) zapewniających odpowiednie dozowanie wody do roślin
  Dodatkowo ze względu na zabiegi agrotechniczne jakie prowadzone są w chmielniku, aby linie kroplujące znajdowały się na odpowiedniej wysokości konieczne było stworzenie systemu podwieszania linii kroplujących (Fot. 6). Oparty on został na słupkach kompozytowych wykonanych w tej samej technologii, co kompozytowe słupy chmielnika, ale o rozmiarach i wytrzymałości dostosowanych do potrzeb.
Fot. 6. Wielosezonowe linie kroplujące odpowiedzialne za doprowadzenie wody do wszystkich rzędów chmielu, podwieszone do systemu opartego na słupkach kompozytowych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności demontażu linii kroplujących przed zabiegami agrotechnicznymi, czy po sezonie wegetacyjnym. Ponadto na bieżąco możliwa jest kontrola stanu linii kroplujących i emiterów.

Plantatorów zainteresowanych wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań zachęcamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

achtzehn − sechs =

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter