Autonomiczny system monitoringu | Polski Eko Chmiel

Autonomiczny system monitoringu

Obecnie jako jedyni w Europie oferujemy autonomiczne systemy nawadniania i monitoringu plantacji chmielu.

System monitoringu na plantacjach zbudowany został z myślą o monitorowaniu warunków przyrodniczych w agrocenozie chmielników, jak również jako część automatycznego systemu nawadniania kroplowego na chmielnikach kompozytowych.

Dzięki komunikacji bezprzewodowej i przesyłaniu danych na serwer możliwe jest śledzenie na bieżąco za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon, laptop czy notebook warunków środowiskowych panujących na plantacjach.

SYSTEM MONITORINGU – POMIARÓW WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH

System pomiarowy warunków przyrodniczych na plantacjach chmielu Lubelski i Magnat składa się ze stacji peryferyjnych i stacji centralnych, czyli tzw. smartpoli (ang. smart – mądry, sprytny; ang. pole – słup).

Stworzony został w taki sposób, że w części środkowej plantacji znajduje się stacja centralna, a na każdej z 6 części chmielnika stoi stacja peryferyjna (Rys. 1). Taki sposób organizacji przestrzennej systemu monitoringu związany jest z podziałem plantacji na pola doświadczalne, co wynika z założeń projektu. Wszystkie smartpole (zarówno stacje centralne jak i peryferyjne) są kompozytowymi słupami (słupami środkowymi stojącymi pionowo), pełniącymi funkcję nośną w całej konstrukcji chmielnika. To, co je odróżnia od pozostałych słupów to fakt, że wyposażone są dodatkowo w różne urządzenia do pomiarów parametrów środowiskowych i do komunikacji bezprzewodowej.

Rys. 1. Rozmieszczenie na obszarze chmielników stacji centralnych i peryferyjnych stacji pomiarowych.

Zarówno stacje centralne jak i stacje peryferyjne zasilane są przez odnawialne źródła energii (OZE) w postaci paneli fotowoltaicznych (Fot. 2, fot. 4). Dodatkowo stacja centralna na plantacji chmielu Lubelski zasilana jest przez turbinę wiatrową pracującą w układzie pionowym (Fot. 5). Wszystkie urządzenia są zasilane i funkcjonują w systemie typu off grid, czyli niezależnie od sieci energetycznej.

Dane pomiarowe przesyłane są bezprzewodowo komunikacją radiową ze stacji peryferyjnych do stacji centralnej. Następnie uzupełnione o dane z niewielkiej stacji meteorologicznej i czujników umieszczonych na stacjach centralnych przekazywane są za pomocą anteny internetowej do bazy danych na serwerze. W ten sposób gromadzone są dane o warunkach pogodowych i środowiskowych takie jak:

  • Wilgotność gleby na różnych głębokościach (Fot. 3)
  • Opady (Fot. 7)
  • Siła i kierunek wiatru (Fot. 7)
  • Temperatura i wilgotność powietrza (Fot. 6)
  • Promieniowanie aktywne fotosyntetycznie na różnych wysokościach w chmielniku (Fot. 6)
Fot. 1, 2. Stacja peryferyjna z zasilaniem fotowoltaicznym i anteną radiową.
Fot. 3. Czujniki do pomiaru wilgotności w glebie przy stacjach peryferyjnych.
Fot. 4, 5. Odnawialne źródła energii (OZE) zasilające stacje centralne: fot. 4 – panel fotowoltaiczny, fot. 5 –turbina wiatrowa w układzie pionowym.
Fot. 6, 7. Urządzenia pomiarowe na stacjach centralnych: fot. 6 – pomiar promieniowania aktywnego fotosyntetycznie, temperatury i wilgotności powietrza, fot. 7 – deszczomierz i wiatromierz

Dodatkowo na stacjach centralnych zamontowane są kamery szerokokątne do monitoringu wizyjnego plantacji chmielu i obserwacji stanu zdrowotnego roślin.

Fot. 8, 9. Monitoring wizyjny z kamer umieszczonych na stacjach centralnych; fot. 8 – widok ogólny plantacji chmielu
Fot. 8, 9. Monitoring wizyjny z kamer umieszczonych na stacjach centralnych; fot. 9 – widok pojedynczych roślin

Dzięki komunikacji bezprzewodowej i przesyłaniu danych na serwer możliwe jest śledzenie na bieżąco za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon, laptop czy notebook warunków środowiskowych panujących na plantacjach.

Dane pomiarowe dostępne w aplikacji korzystającej z bazy danych. Możliwe jest ich śledzenie i pozyskiwanie zarówno w postaci tabelarycznej jak i graficznych wykresów. Zarówno rodzaj danych jak i zakres czasowy można wybierać indywidualnie wg potrzeb (Rys. 2, 3, 4, 5).

Rys. 2-5. Dane pomiarowe ciśnienia dla 2 tygodni (rys. górny lewy) i 1 doby (górny prawy). Dolne wykresy pokazują ten sam okres (4 doby), ale dla różnych parametrów. Po lewej temp., po prawej kierunki wiatru.

System monitoringu na plantacjach chmielu zbudowany został z myślą o monitorowaniu warunków przyrodniczych w agrocenozie chmielników, jak również jako część automatycznego systemu nawadniania kroplowego na chmielnikach kompozytowych.

Plantatorów zainteresowanych wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań zachęcamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

zehn + 2 =

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter